1.Wszystkie przesyłki realizujemy za pomocą firm kurierskich DPD oraz Paczkomaty Inpost. Klient podczas realizacji zakupów ma możliwość wyboru sposobu przesłania przesyłki (przesyłka kurierska lub przesyłka paczkomaty).

   

1.2.Dostawa Towarów (miejsce wydania rzeczy) jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłka towaru poza teren kraju wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (tel. 577 877 311).

2.Informowanie o przesyłce

 • Zamówienie jest wysyłane na adres podany w formularzu danych osobowych jako adres dostawy. Przy każdym nowym zamówieniu adres ten można modyfikować.
 • O szczegółach doręczenia (godzina i numer nadania) poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.
 • Czas dostawy zamówienia jest podany w opisie produktu i obejmuje czas potrzebny na jej skompletowanie i czas potrzebny kurierowi/Poczcie Polskiej na jej dostarczenie.

3.Koszt dostawy

 • Koszt dostawy jest doliczany do ceny wybranych przez Państwa towarów w koszyku. Suma tych kwot to ostateczna cena do zapłaty za zamówienie. W podsumowaniu koszyka podawany jest domyślnie najniższy koszt dostawy zamówienia (Paczkomaty Inpost), a weryfikacja (zatwierdzenie lub zmiana) tego kosztu następuje po wyborze przez Klienta sposobu dostawy.
 • WYSYŁKA GRATIS Zamówienia w kwocie powyżej 350 zł brutto i opłacone przedpłatą wysyłane są do Klienta na koszt sklepu ErgoPoint.com.pl / ComfortPoint.pl. (nie dotyczy mat pod krzesła i innych produktów ponadgabarytowych lub ponad 30 kg). Zamówienia w kwocie powyżej 200 zł brutto i opłacone przedpłatą wysyłane są do Klienta na koszt sklepu durable.cieszyn.pl. (nie dotyczy  produktów ponadgabarytowych lub ponad 30 kg).
 • WYSYŁKA GRATIS Zamówienia w kwocie powyżej 249 zł brutto i opłacone przedpłatą wysyłane są do Klienta na koszt sklepu 4kidsPoint.pl. (nie dotyczy mebli i innych produktów ponadgabarytowych lub ponad 30 kg).
 • WYSYŁKA STANDARDOWA (dla zamówień poniżej wartości uprawniających do wysyłki gratis):
 • dla przesyłek o wadze 0,01 -30 kg koszt wysyłki to 13,99 zł (przesyłka kurierska - czas dostawy ok. 1 dzień roboczy od wysyłki) lub 
 • 12 zł (Paczkomaty Inpost - czas dostawy ok. 1 - 2 dni robocze od wysyłki).

            Koszt przesyłki kurierskiej DPD

0,01-30 kg

 13,99 zł

30-40 kg

  29,00 zł

50-60 kg

  49,00 zł

60-70 kg

  56,00 zł

70-80 kg

  69,00 zł

80-100 kg

  89,00 zł

>100 kg

cena ustalana indywidualnie

 • Cena przesyłek może się różnić od podanych wyżej w przypadku przesyłek o niestandardowych gabarytach. Cena taka jest podana każdorazowo w opisie produktu.
 • Do cen przesyłki należy doliczyć 5,00 zł w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem kurier (koszt przesyłki za pobraniem do 30 kg wagi to 18,99 zł).
 • Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku odbioru osobistego koszt dostawy to 0 zł.

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA OD MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA”

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa od minimalnej wartości zamówienia” jest firma GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy 43-450), ul. Brody 79, posiadającą NIP 5482585928, REGON 242993315..
2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego ErgoPoint.com.pl (działający pod adresem www.ergopoint.com.pl), ComfortPoint.pl (działający pod adresem www.comfortpoint.pl), 4kidsPoint.pl (działający pod adresem www.4kidspoint.pl), Durable.cieszyn.pl (działający pod adresem www.durable.cieszyn.pl), ErgoSafe.pl (działający pod adresem www.ergosafe.pl), Rivere.eu (działający pod adresem rivere.eu), zwanego dalej „Sklepem”.

§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2021 r. i trwa do odwołania.
2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimalnej (dalej Wartość minimalna zamówienia):
• 350 zł brutto dla sklepów ErgoPoint.com.pl / ComfortPoint.pl. (nie dotyczy mat pod krzesła i innych produktów ponadgabarytowych lub ponad 30 kg lub wysyłki poza granice Polski).
• 200 zł brutto dla sklepu durable.cieszyn.pl (nie dotyczy produktów ponadgabarytowych lub ponad 30 kg lub wysyłki poza granice Polski).
• 249 zł brutto dla sklepu 4kidsPoint.pl (nie dotyczy mebli i innych produktów ponadgabarytowych lub ponad 30 kg lub wysyłki poza granice Polski).
Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie kosztów związanych z wysyłką zamówionego towaru.
4. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż Wartość minimalna zamówienia (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
5. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepów opublikowanych w ww. witrynach.
6. Promocja łączy się z innymi promocjami.
7. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
8. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
9. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@4kidspoint.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora Promocji.
Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROMOCJI

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych (właściciela Sklepu Internetowego – Organizatora promocji) są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od minimalnej wartości zamówienia” jest publicznie dostępny na stronach sklepów Organizatora.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku pojawienia się ważnej przyczyny definiowanej jako:
- zmiana prawa regulującego zasady i organizację realizacji Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
- zmiana okresu obowiązywania Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi, technologicznymi lub biznesowymi.
W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w witrynie sklepu.
3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na stronach sklepów oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

NOWOŚĆ dostawa w sobotę kurierem DPD

Usługa polegająca na nadaniu i/lub doręczeniu przesyłki w sobotę w godzinach 8:00 – 17:00. Usługa możliwa do realizacji tylko w przypadku nadania w ostatni, poprzedzający sobotę dzień roboczy. Dotyczy paczek o wadze do 31,5kg. Usługa ta jest realizowana wyłącznie dla lokalizacji z dostępnością serwisu DPD. Koszt usługi to dodatkowo 10 zł netto (12,30 zł brutto) do podstawowego kosztu wysyłki. W celu skorzystania z usługi prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu sprawdzenia dostępności usługi dla danej lokalizacji.  

3 a. Koszt dostawy za granicę

Poniżej podajemy orientacyjne koszty wysyłek za granicę. Finalny koszt wysyłki wymaga potwierdzenia przez Biuro Obsługi Klienta. W okresie do 31.12.2020 do poniższych kwot należy doliczyć 8% ze względu na tzw. opłatę paliwową naliczaną przez serwis kurierski. 

Kraj Do 3 kg do 10 kg do 31.5 kg Strefa Opłata strefowa
Austria                  58                104                 118 1        -
Belgia                  57                104                 117 1        -
Bułgaria                  91                111                 124 2        -
Chorwacja                125                155                 172 3        -
Czechy                  25                  30                   36 1        -
Dania                  57                104                 118 1 55
Estonia                  57                104                 118 1 55
Finlandia                  91                111                 128 2 109
Francja                  91                111                 128 2 55
Grecja                125                155                 172 3 82
Hiszpania (1)                125                155                 172 3 82
Holandia                  57                104                 118 1 55
Irlandia                125                155                 172 3         -
Litwa                  57                104                 118 1         -
Łotwa                  57                104                 118 1         -
Niemcy (2)                  26                  38                   43 1 61 (dopłata dla Busingen)
Portugalia                125                155                 172 3 109
Rumunia                  91                111                 128 2         -
Słowacja                  57                104                 118 1         -
Słowenia                  91                111                 128 2         -
Szwecja                  91                111                 128 2 82
Węgry                  57                104                 118 1         -
Wlk. Brytania                   46                  71                   97 2 55
Włochy (3)                  91                111                 128 2 91 (dla Livigno i Campione d'Italia dodatkowa dopłata 600 PLN)
Wyspa Man                  91                111                 128 2          -
Luksemburg                  57                104                 118 1          -

 

4.Bezpieczeństwo dostaw

 • Wszystkie zamówienia realizowane przez ErgoPoint.com.pl / ComfortPoint.pl / 4kidsPoint.pl / ErgoSafe.pl są uważnie i starannie pakowane. Wszystkie przesyłki są owijane w folię bąbelkową i folię stretch lub też osobne pudełka z wypełnieniem.
 • Korzystamy z renomowanych firm kurierskich, dzięki temu transport przesyłek jest bezpieczny i szybki. Przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich są ubezpieczone na wypadek uszkodzenia ich w czasie dostawy.
 • Prosimy po odebraniu przesyłki od kuriera o sprawdzenie jej zawartości przy kurierze, ponieważ takie są warunki ubezpieczenia przesyłki. W przypadku uszkodzeń kurier/pracownik Poczty Polskiej ma obowiązek spisania protokołu szkody.
 • Jeśli paczka ma widoczne uszkodzenia (pozrywane folie, duże wgniecenia, zerwane folie, zmoczona tektura itp.), proszę nie podpisywać odbioru paczki i w obecności kuriera spisać protokół szkody. Jeden egzemplarz proszę zostawić dla siebie, a drugi dla kuriera. Następnie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ErgoPoint.com.pl / ComfortPoint.pl / 4kidsPoint.pl / ErgoSafe.pl i poinformowanie o fakcie spisania protokołu szkody.

5.Zwroty i reklamacje

 • Pragniemy by nasi Klienci wiedzieli, że zakupy u nas są bezpieczne. Dlatego jeśli zakupisz produkt, który Ci nie będzie odpowiadał masz możliwość jego zwrotu w terminie 14 dni bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów podanych w art. 33 i 34 ustawy o prawach konsumentów z 30.05.2014r.). Sklep nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 • Jeśli chcesz reklamować zakupiony produkt skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Reklamacje realizujemy w prosty i szybki sposób. 

UWAGA

Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z epidemią koronawirusa czas dostawy może się różnić od tego podanego pod produktami. Jest to spowodowane opóźnieniami w dostawach oraz przerwami produkcyjnymi. 


© 2012-2017 GRUPA SILESIA ErgoPoint.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl. All Rights Reserved.